Legitimerad sjukgymnast / fysioterapeut i Avesta

Ny ålder och nya tider

Efter drygt 40 mycket intressanta år som kliniskt verksam sjukgymnast/fysioterapeut/ergonom och sedan ett halvår ålder för folkpension slutar jag nu med den kliniska verksamheten. Sluta helt kan jag inte göra utan kommer att via telefon och video hålla kontakt med en del av er kunder för olika insatser. Föreläsningar, anpassning av arbetsplatser och utbildningar inom Ergonomi området kommer jag också att fortsätta med. Hoppas ni tar kontakt även fortsättningsvis och då säkrast via mail.

Om vi ej hörs hoppas jag ni får hjälp på annat håll!

Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan

Ha det bra / Anders Silvemark

De tjänster vi nu erbjuder.

För dig som behöver råd/vård eller hjälp med din arbetsplats på jobbet eller i hemmet.
  • Undersökningar via telefon för sjukdomshistoria följt av tester via videolänk.
  • Individuell träningsrådgivning, träningsprogram och egenvårdsråd via mail.
  • Efter undersökning enligt ovan remiss till kunniga kollegor för ultraljuds diagnostik
  • Hjälp att skriva egenvårdsremiss till specialistklinik
  • Skräddarsy hemarbetsplatser efter dina/era behov
  • Ergonomibesök och anpassning på arbetsplatser
  • Föreläsningar inom ergonomi och träning

Anders Silvemark legitimerad sjukgymnast / fysioterapeut
Anders Silvemark, legitimerad sjukgymnast / fysioterapeut