Aktuellt

Landstingsanslutna mottagningar i Västmanland som enligt uppgift har delvis kompetens inom ortopedisk manuell terapi(OMT) är Erikslunds sjukgymnastik på sjukhuset Mitt hjärta i Fagersta samt Norbergs familjeläkarmottagning. Bägge anger en väntetid på ca 1-2 veckor och det finns enstaka akuta tider. Bägge har artrosskola. I Västmanland kan utomlänspatienter söka var man vill oavsett ”listning” men i övriga måste gå på den familjeläkarmottagning man är listad. Bägge enheterna har artrosskoleverksamhet.

I Avesta finns möjlighet att gå på landstingsfinansierad vård på Avesta hälsan där kompetens inom OMT finns och artrosskolor hålls regelbundet. Väntetiden varierar men är just nu ca tre veckor. På Koppardalens VC finns sjukgymnaster/fysioterapeuter men man saknar vidareutbildning inom OMT. Man samarbetar med ett gym i Avesta och visar där patienter lämpliga övningar. På Avesta rehab( Avesta Lasarett) finns många sjukgymnaster/fysioterapeuter och minst en av dem har en gedigen OMT utbildning. Väntetiden är 1-2 veckor och man har akuta tider. Man anordnar även regelbundet artrosskolor.

Det finns i Avesta även en privat landstingsansluten mottagning i Avesta, By sjukgymnastik som tar emot patienter med besvär i från rörelseapparaten med både behandling och träning.

I Dalarna kan man gå på vilken landstingsfinasierad sjukgymnastik/fysioterapi  som helst oavsett var man är listad. Det går också bra att vara skriven i annat län. Landstingens olika regler kan man ju fundera över …

Kommentera gärna era erfarenheter av dessa mottagningar beträffande upplevelse av besök och den väntetid ni fick utstå!