Leg. sjukgymnast/ fysioterapeut Anders Silvemark

Jag har arbetat inom yrket sedan min examen 1979. Jag har efter examen vidareutbildat mig med längre utbildningar inom belastningsergonomi, ortopedisk manuell terapi samt muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik och har i dessa ämnen avlagt examen. Min utbildningsnivå och bakgrund som elitidrottare har gjort att ett ergonomiskt tankesätt och instruktion till träning har varit en viktig fortsatt del i behandlingen av mina patienter. Som alltid vid behandling och rådgivning är undersökningen och analysen mycket viktig. Metodiken i ortopedisk manuell terapi i kombination med ultraljudsdiagnostik (där det är möjligt) är en riktigt bra kombination för en bra diagnostik.

Jag hoppas att du genom min erfarenhet och utbildningsnivå som patient ska känna dig trygg. Jag hoppas och vill att du aktivt ska medverka i behandlingen, att förstå din diagnos och hur man på olika sätt kan förbättra eller bota dina besvär.

Arbetshistorik

1979-1984 Avesta lasarett öppenvårdmottagning framför allt.

1984-1991 Avestaområdets Företagshälsovård (numera Avesta Hälsan), ergonomi samt diagnos och behandling.

1991 och tillsvidare inom Silvemark Ergo AB, 1991-2008 olika uppdrag inom rehabilitering och ergonomi förutom olika behandlingsprojekt.

2008-2016 i huvudsak arbetat med landstingsfinansierad vård genom ett avtal med landstinget Västmanland.

Från 2017 och tom våren 2020 arbete som privat mottagning för diagnos och behandling inom kompetensområdet samt med olika projekt inom rehabilitering och ergonomi.

Från hösten 2020 deltidspensionär med inriktning på digital vård och olika ergonomiuppdrag

Anders Silvemark leg. sjukgymnast / fysioterapeut
Anders Silvemark leg. sjukgymnast / fysioterapeut