Muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik

Denna undersökningsmetod är ett mycket bra komplement till den kliniskt noggranna analys som görs inom OMT. Ultraljudet överför sina ekon till en dator som ger en god bild av senor, ledkapslar, ledband, muskler och benytor där ultraljudet kommer åt. Man använder vid undersökning av dessa strukturer oftast en linjär prob som skickar ultraljud ned mot en struktur där ekot av ultraljudet på en viss struktur ger en speciell bild på datorn. Fördelen med ultraljud för att titta under huden är att det ej som vid röntgen avger strålning och att man kan ta rörliga bilder. Det finns också möjlighet att se eventuell ökning av blodaktivitet i olika områden.

Exempel på muskeloskeletala ultraljudsundersökningar

Infästning av fotsula, så kallad plantar fashit, till höger skadad häl med tendens till hälsporre:

En så kallad tendinos i en av rotatorcuffens senor i axeln efter en mindre skada i senan (mörkt fält efter streckade linjen, pilen):

Mörkare område skadad förtjockad hälsena under läkning, röda och blå områden är kärlaktivitet som indikerar kärlinväxt i senan vilket ofta är orsak till smärtan:

Inre menisken i knät, till höger en benpålagring som orsakar svullnad och smärta i ledkapsel (det lite mörkare området kring benpålagringen vid pilen):

Vänster och höger höftled, tecken till inklämning i höftled (så kallad FAI). Påbyggnaden och ökat eko i läppen som omsluter ledpannan, ger ofta ”nypsmärta” i ljumske. På bilden syns ofta en något förtjockad ledkapsel: