Leg. sjukgymnast/ fysioterapeut Anders Silvemark

Jag har arbetat inom yrket sedan min examen 1979. Jag har efter examen vidareutbildat mig med längre utbildningar inom belastningsergonomi, ortopedisk manuell terapi samt muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik och har i dessa ämnen avlagt examen. Min utbildningsnivå och bakgrund som elitidrottare har gjort att ett ergonomiskt tankesätt och instruktion till träning har varit en viktig fortsatt del i behandlingen av mina patienter. Som alltid vid behandling och rådgivning är undersökningen och analysen mycket viktig. Metodiken i ortopedisk manuell terapi i kombination med ultraljudsdiagnostik (där det är möjligt) är en riktigt bra kombination för en bra diagnostik.

Jag hoppas att du genom min erfarenhet och utbildningsnivå som patient ska känna dig trygg. Jag hoppas och vill att du aktivt ska medverka i behandlingen, att förstå din diagnos och hur man på olika sätt kan förbättra eller bota dina besvär.

Arbetshistorik

1979-1984 Avesta lasarett öppenvårdmottagning framför allt.

1984-1991 Avestaområdets Företagshälsovård (numera Avesta Hälsan), ergonomi samt diagnos och behandling.

1991 och tillsvidare inom Silvemark Ergo AB, 1991-2008 olika uppdrag inom rehabilitering och ergonomi förutom olika behandlingsprojekt.

2008-2016 i huvudsak arbetat med landstingsfinansierad vård genom ett avtal med landstinget Västmanland.

2017 och framåt planerar jag att arbeta som privat mottagning för diagnos och behandling inom kompetensområdet samt med olika projekt inom rehabilitering och ergonomi.

Bild på Anders Silvemark, legitimerad sjukgymnast. Sjukgymnastik, rehabilitering och ergonomi i Avesta, södra Dalarna.

Ortopedisk manuell terapi

Ortopedisk manuell terapi är ett specialistområde inom sjukgymnastik/fysioterapi. Anders Silvemark har examen i ortopedisk manuell terapi steg III.

Muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik

Ett bra komplement till den kliniskt noggranna analys som görs inom OMT. Ultraljudet överför sina ekon till en dator som ger en god bild av senor, ledkapslar, ledband, muskler och benytor.